Ταυτότητα

Beautymag.gr

Ιδιοκτησία: BM SOLUTIONS

Εκδότης:Νικόλαος Μπακής

Διεύθυνση σύνταξης: Χριστίνα Μπακή

Head of Digital:Νικόλαος Μπακής

Υπέυθυνος Εμπορικής Πολιτικής: Νικόλαος Μπακής – ΒΜ Solutions

Υπεύθυνος Ανάπτυξης:

——————————————————————————————————

Email: info@beautymag.gr
——————————————————————————————————

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: